KiD - systemy, sprzet  i oprogramowanie komputerowe O FIRMIE KONTAKT ZADAJ PYTANIE ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE
 
RÓŻNICE POMIĘDZY WARIANTAMI WF-MAGa
WSZYSTKIE PROGRAMY SĄ PRODUKTEM FIRMY
WF-MAG
Opis różnic PRESTIŻ
PLUS
PRESTIŻ BIZNES START
Ogólne
Możliwość pracy w sieci
Konfiguracja czcionek na listach dokumentów dla użytkownika
Konfiguracja tła aplikacji dla użytkownika
Optymalizacja pracy terminalowej poprzez wyłączanie grafik w programie
Magazyny
Liczba magazynów i oddziałów 1
Możliwość prowadzenia wielu firm w programie
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do magazynu
Możliwość przypisania domyślnego rachunku bankowego do waluty
Sprawdzenie stanów magazynowych w innych magazynach indywidualnie dla asortymentu
Możliwość przeglądania całej kartoteki asortymentowej bez zmiany magazynu
Przesunięcie międzymagazynowe
Dokumenty przesunięć międzymagazynowych odłożone w czasie
Możliwość definiowania nagłówków tekstowych do wydruku na dokumentach
Dokumenty
Moduł obsługi akcyzy od wyrobów węglowych
Dokumenty dostawy na wyroby węglowe
Automatyczne przygotowanie i drukowanie deklaracji AKC-WW
Zestawienie dokumentów dostaw wyrobów węglowych
Automatyczne tworzenie dokumentów dostaw wyrobów węglowych na podstawie dokumentów magazynowych / handlowych
Tworzenie własnych typów dokumentów magazynowych
Wsparcie dla różnego rodzaju dokumentów handlowych (faktury, paragony rachunki itp.)
Moduł szybkiej sprzedaży detalicznej
Generator dokumentów seryjnych (faktury abonamentowe)
Możliwość definiowania ewidencji Netto/Brutto dla dokumentów
Możliwość blokowania dokumentów przed edycją
Pobieranie towaru na dokument bezpośrednio z innego magazynu na dokument handlowy
Możliwość łączenia w jednym dokumencie handlowym, dokumentów magazynowych z różnych magazynów
Dokumenty SAD i praca w innych walutach
Dokumenty PZ odłożone w czasie
Eksport/ import dokumentów między oddziałami
Definiowalne klasyfikacje dokumentów
Transakcje wewnątrzwspólnotowe (UE)
Faktury VAT RR
Faktury zaliczkowe
Faktura zaliczkowa krajowa w walucie
Faktura zaliczkowa nie krajowa w walucie
Możliwość modyfikacji specyfikacji faktury końcowej do faktury zaliczkowej.
Faktury krajowe w walucie
Faktury VAT marża
Faktura nieobrotowa
Faktura ProForma
Faktura VAT- MP
Eksport/import faktur w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
Automatyczne/ręczne generowanie deklaracji Intrastat
Eksport deklaracji Intrastat do pliku XML
Możliwość automatycznego rozchodowania dostępnej ilości dla zaznaczonych towarów
Alokowanie dostawy w momencie zatwierdzania pozycji, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo przy jednoczesnej pracy wielu użytkowników w jednym systemie
Tworzenie remanentu oraz bilansu otwarcia
Konfiguracja numeracji wszelkiego rodzaju dokumentów (handlowe, magazynowe itp.) z możliwością rozbicia numeracji dla poszczególnych magazynów oraz możliwością zmiany w dowolnym momencie w roku
Możliwość wyboru numeracji ręcznej lub automatycznej
Powielanie wystawionych dokumentów
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
Asortyment
Tworzenie kartotek z wykorzystaniem kategorii towarowych oraz kategorii wielopoziomowych
Powielanie asortymentu
Import artykułów z pliku CSV
Eksport / import kartoteki asortymentu w wewnętrznym formacie TXT
Możliwość wykorzystania wbudowanych operacji dodatkowych dla towarów (np. grupowa zmiana cena dla zaznaczonych pozycji)
Zaawansowane grupowe operacje zmiany cen oraz danych handlowych dla zaznaczonych towarów
Nieograniczona ilość rubryk cenowych dla towarów
Eksport / import cen sprzedaży z pliku Excel
Definiowanie cen promocyjnych
Definiowanie minimalnego narzutu dla towaru
Możliwość blokowania rabatowania pozycji
Możliwość podpinania zdjęć pod asortyment
Eksport do MS Excel
Możliwość konfiguracji kolumn w kartotekach
Definiowanie atrybutów dla towaru do automatycznego generowania deklaracji Intrastat
Możliwość tworzenia i drukowania etykiet towarowych
Protokoły przecen
Analiza historii przychodów i rozchodów towarów
Analiza płynności towarów
Analiza dostaw i pozostałych ilości z danej dostawy
Definiowanie zamienników
Definiowanie sprzedaży wiązanej
Obrót opakowań zwrotnych
Okno szybkiego podglądu szczegółów
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze towaru na dokument np. o krótkim terminie ważności
Personalizacja konfiguracji kolumn
Personalizacja kolorów na liście artykułów dla stanów min/max lub ceny promocyjnej
Opcja planowane dostawy i planowane odbiory
Wydruk etykiet towarowych
Kontrahenci
Możliwość tworzenia kartoteki kontrahentów z podziałem na różne klasyfikacje
Możliwość stosowania wirtualnych schematów rachunków bankowych dla kontrahentów
Specjalny typ kontrahenta „Operator płatności” ułatwiający rozliczenia z operatorami płatności np. Poczta Polska czy operatorzy płatności elektronicznych
Wbudowane operacje grupowe dla kontrahentów
Możliwość stosowania cenników indywidualnych
Eksport / import kartoteki kontrahentów w wewnętrznym formacie TXT
Cenniki indywidualne dla grup kontrahentów
Cenniki indywidualne dla wybranych kontrahentów
Cenniki indywidualne w walucie dla wybranych kontrahentów oraz dla grup kontrahentów
Możliwość blokowania sprzedaży dla założonych kryteriów np. przeterminowane rozrachunki lub przekroczone limity kupieckie
Tworzenie i drukowanie etykiet adresowych
Program lojalnościowy
Okno szybkiego podglądu szczegółów
Personalizacja konfiguracji kolumn
Definiowanie tekstu ostrzeżenia przy wyborze kontrahenta na dokument np. o specjalnych warunkach sprzedaży
Wydruk etykiet adresowych
CRM
CrM (uproszczony moduł zarządzania zadaniami oraz kontaktami z klientem)
Funkcja kalendarza prezentująca zadania
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
Wysyłanie wiadomości email do kontaktów przydzielonych w zadaniu
Powielanie zadań
Tabele dodatkowe dla zadań CrM
Pola dodatkowe do zadań CrM
Rozrachunki
Tworzenie rozrachunków oraz ich analiza
Dokumenty finansowe
Tworzenie dokumentów kasowych oraz bankowych wraz z możliwością tworzenia raportów kasowych i bankowych
Definiowanie własnych form płatności
Elektroniczne polecenie przelewu dla zaznaczonych dokumentów
Możliwość tworzenia/modyfikowania schematów elektronicznego polecenia przelewu
Współpraca z innymi programami Asseco WAPRO
Współpraca z systemami finansowo-księgowymi FaKir
KaPeR
FaKir
KaPeR
FaKir
KaPeR
KaPeR
Współpraca z systemem WF-Analizy
Zamówienia
Zamówienia
Możliwość zmiany statusów zamówień
Klasyfikacja dokumentów za pomocą kolorowych etykiet na listach z opcją filtrowania
Analiza zamówień i rezerwacji
Zaawansowana analiza zamówień oraz automatyczny generator zamówień do dostawców
Automatyczna realizacja zamówień na dokument magazynowy lub handlowy
Zamówienia walutowe
Możliwość realizacji zamówień z różnych magazynów na jeden dokument handlowy
Oferta imienna
Realizacja wielu zamówień na wybrany dokument handlowy (fakturę) lub magazynowy
Zestawienie sumaryczne stany zamówień i rezerwacji
Zaawansowane operacje grupowe na zamówieniach (np. grupowe rezerwowanie towarów lub zdjęcie rezerwacji)
Automatyczne generowanie zlecenia montażu na zamówione produkty
Eksport/import zamówień w formacie XML zgodnie ze specyfikacją ECOD
Eksport/import zamówień do pliku TXT
Eksport/import pozycji zamówienia do pliki TXT
Kompletacja produktów
Moduł kompletacji produktów
Możliwość automatycznego generowania zamówień na brakujące składniki
Możliwość automatycznego przeliczania cen produktu względem cen zakupu
Zlecenia produkcyjne odłożone w czasie
Możliwość zakładania wielu wariantów produktów dla tego samego towaru z różnymi definicjami
Generowanie zleceń produkcyjnych z wybranych dostaw
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych
Zestawienie aktualnych możliwości produkcyjnych z wykorzystaniem zamienników
Zestawienie zapotrzebowanie na składniki (zbiorcze/indywidualne)
Zestawienie występowanie składnika w produktach
Raporty i zestawienia
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Crystal Reports
Definiowane zestawienia i raporty w oparciu o Reporting Services
Kreator zestawień
Elastyczne metody filtrowania do generowania zestawień
Automatyczny transfer zestawień do formatu PDF i RTF
Automatyczny transfer zestawień do Excela, Worda, HTML, TXT i wielu innych formatów
Zestawienia wspierające rozliczanie handlowców / pracowników i monitorujące pracę użytkowników
Możliwość oznaczania zestawień jako ulubione
Dodatkowa konfiguracja raportów wbudowanych
Możliwość wskazania pliku z logo firmy do umieszczenia na wydrukach
Użytkownicy i uprawnienia
Liczba użytkowników 1
Możliwość nadawania uprawnień dla grup
Definiowanie uprawnień warunkowych dla poszczególnych magazynów lub operacji
Blokowanie oglądania cen zakupu
Moduł zarządzania aplikacjami klienckimi
Analiza aktywności użytkowników
Urządzenia zewnętrzne
Współpraca z kolektorami danych
Współpraca z wagami elektronicznymi
Współpraca z kasami fiskalnymi
Współpraca z drukarkami fiskalnymi i czytnikami kodów kreskowych
Współpraca z drukarkami etykietującymi
Dodatkowe rozszerzenia
Dodawanie własnych opcji modułów powiększających możliwości programu (operacje dodatkowe)
Tabele dodatkowe - tworzenie własnych tabel do rejestracji informacji dodatkowych w programie, które można wykorzystać potem np. w zestawieniach w Crystal Reports
Gniazda rozszerzeń - możliwość łatwego dostosowania do potrzeb indywidualnych użytkownika poprzez modyfikację działania programu i/lub dodawanie nowych funkcjonalności (również wykorzystujących tabele dodatkowe)
Definiowanie pól dodatkowych (10) w różnych miejscach w programie
Definiowanie słowników dodatkowych dla pól dodatkowych
Inne
Dostępny administrator baz danych do zarządzania bazami programu
Dostępny archiwizator baz danych z możliwością kompresji ZIP oraz automatycznego tworzenia backupów, w połączeniu z harmonogramem systemowym
Dostępny konfigurator SQL – pozwala automatycznie skonfigurować serwer do pracy z programem
Dostępne mechanizmy kontroli poprawności danych
OFERTA W SKRÓCIE ŚCIĄGNIJ DEMO CENNIK AKTUALIZACJI CENNIK PRODUKTÓW